Informacja o Firmie:

Sklep NekaDesign działający pod adresem www.nekadesign.pl prowadzony jest przez Arkadiusza Fijałkowskiego z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Plac Czarnieckiego 10, NIP 7712219626, REGON 100856850, e-mail biuro@nekadesign.pl,
nr telefonu 601069229.

Ochrona danych osobowych

1.    Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu www.nekadesign.pl, są przetwarzane przez Neka-Design z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.
Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
1.    realizacji umowy
2.    jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.nekadesign.pl
2.    Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Opisy i zdjęcia produktów

1.    Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.nekadesign.pl, kierowane przez Neka-Design do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań
2.    Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości.

Ceny

1.    Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.nekadesign.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
2.    Ceny w salonie Neka-Design mogą nieznacznie różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.

Zamówienia

1.    Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.nekadesign.pl Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.
2.    Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.
3.    Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia.
4.    W przypadku chęci odbioru osobistego w salonie Neka-Design, złożenie zapotrzebowania poprzez stronę internetową poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie towaru do zakupu. Moment zawarcia umowy kupna- sprzedaży następuje natomiast przy odbiorze towaru w sklepie, po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.
5.    Jeśli wartość zamówienia przekracza kwotę 1000 PLN jedyne formy zapłaty to przedpłata na konto lub gotówka w salonie.

Dostawa

1.    Towar zamówiony w sklepie internetowym www.nekadesign.pl dostarczamy za pośrednictwem poczty polskiej, In-Post lub firmy kurierskiej.
2.    Na czas otrzymania przesyłki składa się:
1.    przy przedpłacie na konto termin zaksięgowania wpłaty (wysyłamy po jej zaksięgowaniu w ciągu 2 dni)
2.    czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
3.    czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
3.    Na życzenie klienta wystawiana jest faktura vat. W przypadku braku takiej informacji towar wysyłany jest bez w/w faktury.

Sposoby płatności

1.    Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:
2.    Przed wydaniem towaru Klientowi:
1.    Przelew na rachunek bankowy
2.    W momencie odbioru towaru:
1.    Gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta własnym staraniem i na własny koszt z salonu Neka-Design
2.    Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

2.    Neka-Design może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Neka-Design jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

Zwrot towaru

1.    Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączenie do paczki ze zwracanym towarem.
2.    Towar  zwracany zgodnie z pkt. 1, nie może nosić oznak użytkowania. Zgodnie z ustawą, zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru.
3.    W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia pkt. 3, umowę kupna- sprzedaży uważa się za nie byłą i klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu.
4.    Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar odesłać lub nie odbierać przesyłki.
5.    Prawo do odstąpienia nie dotyczy umowy o świadczenie usług , jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

Procedura reklamacji

Przed odebraniem przesyłki proszę sprawdzić, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +48601069229.
Po pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.
Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:
1.    Prześlij na adres NekaDesign Plac Czarnieckiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).
2.    W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
3.    Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
4.    Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy reklamowany produkt.

Postanowienia końcowe

1.    Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2.    Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
3.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.nekadesign.pl  i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
4.    Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.